Kyl- och fryscontainers

Ki-Panel erbjuder uthyrning av kyl- och fryscontainrar i olika storlekar. Perfekt för event, en större renovering eller under högsäsong på restaurang.

Många gånger uppstår ett plötsligt eller kortsiktigt behov av tillfälliga kyl- och frysutrymmen. Det kan till exempel gälla ett evenemang eller lagring av säsongsvaror, ombyggnader eller driftstörningar.

Behöver du ett kyl- eller frysrum för en kortare tid, en säsong eller akut om det har hänt något eller om du har en topp i din verksamhet? Ki-Panels komplett utrustade containrar med avdelat kyl/frysutrymme och maskinrum med kyl-, styr- och reglerutrustning är en snabb lösning och ett ekonomiskt effektivt alternativ. Containern är dessutom försedd med nödlarm, invändig belysning och elskåp färdigt för anslutning. Hyllsystem väljer du däremot själv efter behov.

Vilken container passar ditt behov?

Våra containrar är specialinredda med 5,5 till 20 kvm kyl- eller frysutrymme. Kan köpas eller hyras under önskad tidsperiod. Containern levereras komplett med kyl-, styr- och reglerutrustning och är försedd med nödlarm, invändig belysning och elskåp. Hyllor finns som extra utrustning.

Standardstorlekar: C10, C25 och C45.
Effekt: 2 000 – 3 000 W.
Elanslutning: 16A Europahandske

Se produktbladet här

Kyl- och fryscontainer för dina behov
Ki-Panels containerservice är specialinredda containers med 10 till 40 m2 kyl- eller frysutrymme. Containern levereras komplett med kyl-, styr- och reglerutrustning. De är alla försedda med nödlarm, invändig belysning och elskåp. Vi har ett antal standardmodeller som både kan köpas eller hyras under kortare eller längre tid.

Vilken modell passar dig?
Ett antal standardmodeller finns att hyra eller köpa. Vid behov tillverkar vi också specialcontainer – enligt önskemål. Kyl- och frysutrustningen byggs in i ett avdelat kyl/frysutrymme och maskinrum. Containern levereras komplett med kyl-, styr- och reglerutrustning. Den är dessutom försedd med nödlarm, invändig belysning och elskåp. Elmatning och anslutning ombesörjes av kunden. Extra utrustning är hyllor.

Standardstorlekar: C10, C25 och C45.
Effekt: 2000 - 3000 Watt