Kyl- och frysrum

Ki-Panel var en av pionjärerna inom produktion och användning av sandwichpanel. Vi har ett eget panelcenter med unik kompetens och testutrustning. Vi tillåter oss att påstå att vårt panelcenter är branschledande i landet. Sandwichpanel, även kallad industripanel, används ofta till större och mer omfattande kyl- och frysrum, samt i andra rum inom livsmedelsindustrin.

Det bäst isolerande materialet

Olika sandwichpaneler har särskilda egenskaper. Är brand, hygien eller isolering i fokus? Oavsett vilket så garanterar vi att du får rätt material för optimalt bruk. Vi levererar alla typer av sandwichpanel och tummar aldrig på kvaliteten. Sandwichpaneler har en kärna av skumpolyuretan som kapslas in mellan två stålplattor. Sandwichpanel är det bäst isolerande byggmaterialet som finns i förhållande till sin tjocklek. Våra sandwichpaneler har not och spont i sammanfogningarna, vilket säkrar god isolering i rum eller byggnader.

Kostnadseffektivt och CE-märkt

Ki-Panels sandwichpanel nyttjas först och främst som kyl- och frysrumsväggar men kan även användas som mellanväggar och innertak i produktionslokaler inom livsmedelsindustrin. De fungerar även synnerligen bra som utvändig fasad på specialbyggnader. Sandwichpanelerna ger optimal energiekonomi, kostnadseffektiva lösningar och väldigt kort byggnadstid då delarna är lätta att montera.

Våra paneler är CE-märkta, vilket innebär att de är godkända inom hela EU.

Se produktbladet här

Den sedan länge normgivande Ki-panelen har en slät och livsmedelssäker ytbeläggning av polyester på en varmgalvaniserad stålplåt, rostfritt eller PVDF. Ytmaterialet finns i tre olika profiler. Kärnan i panelerna är av högisolerande polyuretancellplast (PUR/PIR) utan freoner som CFC- eller HCFC. Ki-panelens extremt goda isolerande förmåga, höga hållfasthet och släta ytor gör den speciellt anpassad till verksamheter som är särskilt temperaturkänsliga eller som ställer höga krav på rengörbarhet och hållfasthet.

 

 


Användningsområde

Ytter- och mellanväggar samt innertak för:

 • kyl- och fryslager
 • hygienväggar och undertak inom livsmedels- och läkemedelsindustrin
 • klimatrum
 • spolhallar och lätta industribyggnader

Lätt och enkel att montera

Ki-Sandwichpanel är mycket lätt och enkel att montera. Panelen tillåter långa spännvidder enligt våra rekommendationer. Fogen är utformad med de speciella krav som gäller för fryshusbyggnation.
Polyuretan i centrum av panelfogen ligger an så att isoleringen blir obruten.

Brandegenskaper

Ki-sandwichpanel med PIR-isolering är brandtestad enligt standarder EN ISO 11925-2 och EN 13823 och hur den beter sig vid brand enligt produktstandard EN 14509.
Klassificering är: B-s1, d0 (PIR) Gäller för alla paneltjocklekar.


Ytskikt

0,5 mm varmgalvaniserad stålplåt med ytbeläggning av livsmedelgodkänd 25µm polyester. Ki-Sandwichpanel kan även levereras med beläggning av rostfritt stål eller för utomhusbruk ett ytskikt av PVF2/PVDF.
Isolering
Polyuretancellplast (PIR). Volymvikt 40kg/m3.
Tekniska egenskaper
Paneltjocklek (T) mm 80 100 120 160 180
U-värde W/m2K 0.28 0.22 0.19 0.14 0.12
Vikt kg/m2 11.8 12.6 13.4 15 15.8
Panelbredd brutto (B) mm 1120 1120 1120 1120 1120
Modulbredd (byggmått) mm 1100 1100 1100 1100 1100
Panellängd (L) max m 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Extra utrustning:

 • Pendeldörrar
 • Övriga dörrar
 • Hyllor
 • Takpendling
 • Glasdörrar
 • Påkörningsskydd
 • Stripsridåer
 • Nödlarm (frys)
 • Tryckutjämningsventil (frys)
 • Golvvärmeslingor
 • m.m.