Kyl- och frysrumsdörrar

Ki-Panel är en entreprenör för specialbyggnader och -rum inom hela värdekedjan för livsmedel. Vi bygger lösningar som är anpassade efter era behov vilket även inkluderar dörrar och portar.

Höga krav – hög kvalitet

Det ställs höga krav på en väl fungerande dörr eller port i ett kyl- eller fryslager. Dessa utsätts ofta för stort slitage och stora temperaturvariationer. Dörrar och portar måste ha speciellt god isoleringsförmåga.

Ki-Panels dörrar och portar har mycket hög kvalitet. De uppfyller givetvis alla aktuella krav som ställs i lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och säkerhet.

Skräddarsydda lösningar

Oavsett behov, storlek och komplexitet skräddarsyr vi den perfekta lösningen för våra kunder. Ki-panel antar allt från enkla leveranser av mindre kylrum till stora lagerbyggnader som kräver långt mer rådgivning och projektledning.Alla våra egna dörrar, portar och specialdörrar kan skräddarsys efter kundens specifika behov.

Nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad

Våra projekt utgörs av allt från renovering till nya projekt. Från uppgradering av existerande faciliteter till påbyggnader och nybyggen. Om ert bygge redan är projekterat och ni är ute efter offert på delar av leveransen bistår vi er gärna. Våra tjänster är anpassningsbara och formas efter varje enskild kunds behov. Detta kombinerat med vår kompetens gör att vi alltid finner den bästa lösningen.

Se produktblad här

Vår egen Ki-dörr är en lättmonterad och servicevänlig slagdörr främst för kyl-, frys- och klimatrum.

Ki-dörren kan utan problem monteras oavsett väggtyp. Ki-dörren är främst avsedd för montage i prefabricerade sandwichpaneler men passar också andra kyl-, frys- och klimatutrymmen. Ki-dörren levereras komplett med karm och beslag och är låsbar som standard. Kan fås med extra utrustning som t.ex. ASSA-låskista och sparkskydd.

Karm
 • Strängpressad anodiserad aluminiumkarm med bruten köldbrygga.
 • Foderbildande från 60-305 mm väggtjocklek.
Dörrblad
 • Dörrbladstjocklek 55 mm. U-värde 0,42 W/m².
 • Ytskikt i glasfiberarmerad polester.
 • Levereras som standard RAL9010.
 • Kantprofil i naturanodiserad aluminium.
 • Kärna av CFC fri polyuretan.
 • Släplist under dörrblad.
Beslag
 • Tappbärande, elförzinkade
 • Låshus Assa 565
 • Slutbleck Assa 3572-01 (15 mm plösmått)
 • Trycke Dorma DH 720
Tillval
 • Dörrblad i rostfritt utförande. Rostfri Karm.
 • Övriga laminatkulörer kan lackeras i RAL eller NCS.
 • Sparkskydd, siktruta i valfri storlek.
 • Dörrstängare manuell eller automatisk, ellås, elslutbleck.
 • Infälld automatisk tätningströskel (infälld i underkant av dörrblad)
 • Kan beställas med värmekabel i karmen.
Temperaturområde
  • +4°C / +25°C, Rh 50%
  • Vid temperatur lägre än +4°C i kylrummet ska karmen förses med värmekabel (detta måste anges vid beställning)