Kyl- och frysrumsdörrar

Ki-Panel är en entreprenör för specialbyggnader och -rum inom hela värdekedjan för livsmedel. Vi bygger lösningar som är anpassade efter era behov vilket även inkluderar dörrar och portar.

Höga krav – hög kvalitet

Det ställs höga krav på en väl fungerande dörr eller port i ett kyl- eller fryslager. Dessa utsätts ofta för stort slitage och stora temperaturvariationer. Dörrar och portar måste ha speciellt god isoleringsförmåga.

Ki-Panels dörrar och portar har mycket hög kvalitet. De uppfyller givetvis alla aktuella krav som ställs i lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och säkerhet.

Skräddarsydda lösningar

Oavsett behov, storlek och komplexitet skräddarsyr vi den perfekta lösningen för våra kunder. Ki-panel antar allt från enkla leveranser av mindre kylrum till stora lagerbyggnader som kräver långt mer rådgivning och projektledning.Alla våra egna dörrar, portar och specialdörrar kan skräddarsys efter kundens specifika behov.

Nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad

Våra projekt utgörs av allt från renovering till nya projekt. Från uppgradering av existerande faciliteter till påbyggnader och nybyggen. Om ert bygge redan är projekterat och ni är ute efter offert på delar av leveransen bistår vi er gärna. Våra tjänster är anpassningsbara och formas efter varje enskild kunds behov. Detta kombinerat med vår kompetens gör att vi alltid finner den bästa lösningen.

Se produktblad här

Vår egen Ki-dörr är en lättmonterad och servicevänlig slagdörr främst för kyl-, frys- och klimatrum.

Ki-dörren kan utan problem monteras oavsett väggtyp. Ki-dörren är främst avsedd för montage i prefabricerade sandwichpaneler men passar också andra kyl-, frys- och klimatutrymmen. Ki-dörren levereras komplett med karm och beslag och är låsbar som standard. Kan fås med extra utrustning som t.ex. ASSA-låskista och sparkskydd.
Dörrblad
Dörrbladet har en ytbeklädnad av 0,6 mm vit stålplåt och har isolering av 80 mm CFC- och HCFC-fri polyuretan samt tätningslist av neoprengummi.
Karm
Ki-dörren har utanpå-liggande karm av vitlackad stålplåt, dimension: 95x20 mm, karmöverstycke 65x20 mm. För infästning finns förborrade hål.
Beslag
Ki-dörren är försedd med ett utvändigt, låsbart handtag, av typ Fermod, med nödöppnare på insidan samt har stigande gångjärn.
Tröskel
Kylrumsdörren (HKD) levereras med släplist på dörrbladet och är utan tröskel. Frysrumsdörr (HFD) med släplist är avsedd för rum med försänkt golvisolering, d v s med körbar passage. Fryskarmen har en skena för ingjutning i golv. Frysrumsdörr med anslag är avsedd för rum med upphöjt golv och är försedd med karm runt om.
Värmearrangemang
Frysrumskarmen är på anslags-sidan försedd med värmeslinga, effekt ca 20 Watt/m, 230V.


Dörrarnas mått

Mått (samtliga angivna i mm)
Dörrtyp A Bredd A Höjd släp A Höjd anslag B Bredd B Höjd släp B höjd anslag C Bredd C Höjd
HKD/HFD-7 700 2065 2000 890 2130 2130 750 2050
HKD/HFD-8 800 2065 2000 990 2130 2130 850 2050
HKD/HFD-9 900 2065 2000 1090 2130 2130 950 2050
HKD/HFD-10 1000 2065 2000 1190 2130 2130 1050 2050
HKD/HFD-11 1100 2065 2000 1290 2130 2130 1150 2050
HKD/HFD-12 1200 2065 2000 1390 2130 2130 1250 2050

A = Dagmått/Väggöppningsmått
B = Karmyttermått
C = Dörrbladsmått

Extra utrustning

  • Dörrblad av rostfri plåt
  • Siktruta av isolerglas
  • Sparkskydd av 1,0 mm rostfri plåt eller aluminiumdurkplåt
  • Låshus för ASSA-system exklusive cylinder
  • Anpassad specialhöjd
  • Dörr med anslagströskel
  • Extra tjock karm för oberoende hålmått