Portar kyl- och frysrum

Ki-Panel är en entreprenör för specialbyggnader och -rum inom hela värdekedjan för livsmedel. Vi bygger lösningar som är anpassade efter era behov vilket även inkluderar dörrar och portar.

Höga krav – hög kvalitet

Det ställs höga krav på en väl fungerande dörr eller port i ett kyl- eller fryslager. Dessa utsätts ofta för stort slitage och stora temperaturvariationer. Dörrar och portar måste ha speciellt god isoleringsförmåga.

Ki-Panels dörrar och portar har mycket hög kvalitet. De uppfyller givetvis alla aktuella krav som ställs i lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och säkerhet.

Skräddarsydda lösningar

Oavsett behov, storlek och komplexitet skräddarsyr vi den perfekta lösningen för våra kunder. Ki-panel antar allt från enkla leveranser av mindre kylrum till stora lagerbyggnader som kräver långt mer rådgivning och projektledning.Alla våra egna dörrar, portar och specialdörrar kan skräddarsys efter kundens specifika behov.

Nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad

Våra projekt utgörs av allt från renovering till nya projekt. Från uppgradering av existerande faciliteter till påbyggnader och nybyggen. Om ert bygge redan är projekterat och ni är ute efter offert på delar av leveransen bistår vi er gärna. Våra tjänster är anpassningsbara och formas efter varje enskild kunds behov. Detta kombinerat med vår kompetens gör att vi alltid finner den bästa lösningen.

Se produktbladet här

Skjutportar med modern teknik från föregångaren i kyl- och frysbranschen

Kraftöverföringen till skjutportarna har förbättrats och sker med en livsmedelsgodkänd och hygienisk kuggrem, som möjliggör högre rörelsehastigheter än tidigare. Remmen behöver inte smörjas. De nya handtagen av hävarmstyp har en funktionell utformning och är hygieniska och korrosionsbeständiga. Klämskyddets fotoceller medger inte att porten stängs förrän öppningen är fri från personer eller föremål. En driftsäker och underhållsfri funktion. Styrcentralen är placerad på arbetshöjd på väggen i omedelbar närhet av porten. Portarna är försedda med mångsidiga automatiska funktioner. Nya fästen och ny upphängning underlättar montering och justering. Våra skjutportar kan du styra med radio eller radarsignal. uppfyller livsmedelsbranschens strängaste hygienkrav.

 • Omfattande och enhetlig produktfamilj
 • Utformad för krävande användning
 • Hygien och funktion av toppkvalitet
 • Miljövänlig lösning

Snabb och säker styrning
Det förbättrade styrsystemet för våra skjutportarna erbjuder många fördelar. Hastigheten regleras steglöst i accelerations- och uppbromsningsfasen vilket ger mer än dubbelt så hög öppningshastighet som följd. Detta sparar energi eftersom porten är öppen under en kortare tid. Tack vare de kontrollerade rörelserna är portarna enkla och lätta att använda.

Garanterad hygienisk konstruktion
Våra skjutportarna uppfyller livsmedelsbranschens strängaste hygienkrav. Portarnas in- och utsidor är en slät polyesterbelagd stålplåt som är lätt att hålla ren. Antalet utskjutande delar som kan samla smuts har minimerats.

Funktionella och energiekonomiska detaljer
Våra skjutportarna har i standardutförande kullagrade hjul av polyuretan som ger mjuka och tysta rörelser. Frysrumsportarnas karmar har värmeslingor för säker funktion.

Mångsidig tillvalsutrustning för olika användningsändamål
Tack vare den mångsidiga tillvalsutrustningen kan skjutportarna skräddarsys efter kundens önskemål och behov. De olika styrsystemen inkluderar
bland annat radar- och radiostyrning samt styrning med induktionsslinga. I stället för styrklackarna på golvet kan portarna förses med väggmonterad styrning och tröskeln kan förses med värme.

SDS-skjutportar
Enkelflyglig skjutport utan karm

Dagöppningens bredd
Enkelflygliga portar 900…1 600 mm, i steg på 100 mm

Dagöppningens höjd
1 800…2 500 mm, i steg på 100 mm

Temperaturområde
-25° till +60 °C

Portblad
In- och utsida av varmförzinkad 0,6 mm polyesterbelagd stålplåt.

Alternativa ytbeläggningar
Portbladet kan fås i rostfri eller PVDF-belagd stålplåt.

Karm
Ingen karm

Isolering
80 mm eller 100 mm CFC- och HCFC-fritt hårt polyuretanskum.

Beslag
Glidskena i eloxerat aluminium. Porten rör sig i glidskenan på kullagrade hjul. Golvmonterade styrklackar. Handtaget på utsidan av eloxerat aluminium. Insidan har ett infällt draghandtag av plast.

Tätning
Porttätning av EPDM-gummi och släplist av grått silikongummi.

Värme
Frysrumsportarna har värme i övre kanten och på sidorna av dagöppningen samt i nedre kanten av portbladet.

Elanslutning
1 ~ 230V 50Hz

Montering
Monterings-, bruks- och serviceinstruktioner samt nödvändiga elscheman medföljer leveransen. I monteringen ingår inte dragning av elkablar från styrcentralen till de externa styranordningarna.

Specifikation av maskindrivna SDS-skjutportar

Maskineri
Drivenheten består av en snäckväxel och en elmotor i standardutförande, effekt 0,18 kW. Kraftöverföringen sker med en glasfiberförstärkt kuggrem.

Styrsystem
Styrcentralen är monterad på arbetshöjd på väggen i omedelbar närhet av porten. Styrenheten innehåller elektroniken för öppnings-, stängnings- och säkerhetsfunktionerna. Säkerhetsfunktionen baserar sig på ett elektriskt självkontrollerande system. Centralens anslutningsspänning 1~ 230V 50Hz.

Standardstyrfunktioner
Tryckknappar för personpassage på in- och utsidan av portbladet. Dessutom har porten i standardutförande dragkontakter samt nödstopp på bägge sidorna av porten.

SDL-skjutportar
Flexibel skjutport med karm

Dagöppningens bredd
Enkelflygliga portar 1 500…3 000 mm
Dubbelflygliga portar 1 500…2 600 mm
i steg på 100 mm

Dagöppningens höjd
Enkelflygliga portar 1 800…3 700 mm
Dubbelflygliga portar 1 800…3 100 mm i steg på 100 mm

SDX-skjutportar
Flexibel skjutport med karm

Dagöppningens bredd
Enkelflygliga portar 3 100…4 000 mm
Dubbelflygliga portar 2 700...4 000 mm
i steg på 100 mm

Dagöppningens höjd
Enkelflygliga portar 1 800...4 000 mm
Dubbelflygliga portar bredd max. 3 000 mm 1800…3 400 mm
Dubbelflygliga portar över 3 000 mm 1 800…4 000 mm i steg på 100 mm

Gemensamt för SDL och SDX

Temperaturområde
-50 till +60 °C

Portblad
In- och utsida av varmförzinkad 0,6 mm polyesterbelagd stålplåt.

Alternativa ytbeläggningar
Portbladet kan fås i rostfri eller PVDF-belagd stålplåt.

Karm
Isolerad karmprofil, rostfri 1,25 mm stålplåt. Utanpåliggande med (typ A) eller utan smygplåt (typ B).

Isolering
80 mm, 100 mm eller 150 mm CFC- och HCFC-fritt hårt polyuretanskum.

Beslag
Glidskena i eloxerat aluminium. Porten rör sig i glidskenan på kullagrade hjul. Golvmonterade styrklackar. Draghandtagen på in- och utsidan tillverkade i korrosionsbeständiga material.

Tätning
Porttätning och släplist av EPDM-gummi.

Värme
Frysrumsportarna har värme i karmarna och nedre kanten av portbladet samt i dubbelflygliga portar i portens framkant.

Elanslutning
1 ~ 230V 50Hz.

Montering
Monterings-, bruks- och serviceinstruktioner samt nödvändiga elscheman medföljer leveransen. I monteringen ingår inte dragning av elkablar från styrcentralen till de externa styranordningarna.

Specifikation av maskindrivna SDL- och SDXskjutportar

Maskineri
Drivenheten består av en snäckväxel och en elmotor i standardutförande, effekt 0,37–0,75 kW. Kraftöverföringen sker med en FDA-godkänd polyuretanförstärkt kuggrem.

Styrsystem
Styrcentralen är monterad på arbetshöjd på väggen i omedelbar närhet av porten. Styrenheten innehåller elektroniken för öppnings-, stängnings- och säkerhetsfunktionerna. Säkerhetsfunktionen baserar sig på ett elektriskt självkontrollerande system. Centralens anslutningsspänning 1~ 230V 50Hz.

Standardstyrfunktioner
Tryckknappar för personpassage på in- och utsidan av portbladet. Dessutom har porten i standardutförande dragkontakter samt nödstopp på bägge.

Tillvalsutrustning för portstyrningen:

 • Fordonsdetektor
 • Luftridå
 • Radar
 • Radiostyrning
 • Fotoceller i anslutning till den automatiska stängningen
 • Tryckknapp i stället för dragkontakt

Tillvalsutrusning för portkonstruktionen:

 • Lås, nödöppning på insidan
 • Mekanisk portstyrning på väggen för SDL- och SDX-skjutportar
 • Värme i den nedfällda tröskeln
 • Påkörningsskydd
 • Sparkskydd i rostfritt stål eller polyeten på in- och utsidan av porten
 • Fordonsdetektor
 • Luftridå