Tätningslister till skjutportar

Art.nr 200 tätningslist 22 mm 2323
Art.nr 201 tätningslist 35 mm 3340
Art.nr 202 Släplist 38 mm 2323
Art.nr 203 Släplist 38 mm 3340
Art.nr 204 Plastlist 2323

Detaljskiss över skjutporttätningslisternas fastsättning. Detaljskiss över skjutporttätningslisternas fastsättning.

Art.nr 200 tätningslist 22 mm 2323
Art.nr 201 tätningslist 35 mm 3340
Art.nr 202 Släplist 38 mm 2323
Art.nr 203 Släplist 38 mm 3340
Art.nr 204 Plastlist 2323

Ytterligare information

Tätningslister till slagdörrar med magnet

Art.nr 200 tätningslist 22 mm 2323, Art.nr 201 tätningslist 35 mm 3340, Art.nr 202 Släplist 38 mm 2323, Art.nr 203 Släplist 38 mm 3340, Art.nr 204 Plastlist 2323